Реализирани проекти

 • Завод “ЕнерСис – инсталиране на цялостна система за видеонаблюдение и оптична инфраструктура
 • ЛВК Винпром Търговище – инсталиране и подръжка на оптична мрежа и активно оборудване
 • Нощен клуб NIGHT FLIGHT – изграждане на цялостна система за видеонаблюдение
 • Бар Флайт - изграждане на цялостна система за видеонаблюдение
 • Верига магазини за козметика MAC – цялостно изграждане на ел. инсталация, осветление и пожароизвестяване
 • Топлофикация София - подръжка на радио мрежа
 • Стадион Локомотив София – система за видеонаблюдение
 • Военна Академия София – изграждане на оптична и Структурна Кабелна Система
 • Неохим АД - Димитровград - изграждане на оптична мрежи
 • Аурубис Пирдоп - изграждане и поддръжка на оптични и СКС мрежи
 • България МОЛ - изграждане на всички слаботокови системми
 • Бизнес сграда София 1 - изграждане на пожароизвестяване
 • Складова база Химснаб- изграждане на система за видеонаблюдение
 • Изграждане на билдинг системи на хотели по българското черноморие
 • Изграждане на слаботокови системи, ел.инсталации и поддръжка на верига търговски магазини
 • Изграждане на соларни паркове
 • Участие в изграждане на проекти по енергийна ефективност
 • Изграждане и сервизна подръжка на СКС и ел.инсталация за бизнес център “Електрон" и др.